เรารักษามาตรฐานการผลิตและควบคุณคุณภาพ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

FILM & BULK LINER

ขั้นตอนการผลิต

    Film

Inflation (การเป่า)

Inflation to Winding
(การเป่าและม้วน)

Winding (การม้วน)

    Bulk Liner

Circular Seal (ติดชิ้นส่วนท่อ)

Impulse Seal (การขึ้นรูป)

Assembly (การประกอบชิ้นส่วน)

คุณลักษณะ

ความกว้างของหน้ากระดาษ : 5,000 ~ 10,000mm
(5 ~ 10m)
เส้นผ่าศูนย์กลาง : 2,500 ~ 5,000mm (2.5 ~ 5m)
ความหนา : 100 ~ 400 micron (0.1 ~ 0.4mm)
จำนวนชั้นฟิล์ม : 3 Layers
ชนิดเม็ดพลาสติก : LLDPE, LDPE

BULK LINER “BULCON”

ข้อแนะนำผลิตภัณฑ์

    ใช้สำหรับติดตั้งบรรจุสินค้าภายใน ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อการขนส่ง เรียกว่า “BULCON”

คุณลักษณะ

สะอาด / ถูกสุขลักษณะ
ใช้เวลาในการบรรจุและถ่ายสินค้าออก ได้รวดเร็ว
แข็งแรงมีประสิทธิภาพในการบรรจุสูง
ใช้งานสะดวก
มีน้ำหนักเบา (เป็นเม็ด LLDPE/LDPE、น้ำหนักต่อใบ 13 – 15 kg)
ค่าใช้จ่ายถูก

ประเภทสินค้าที่นำไปใช้

นำไปบรรจุเม็ดพลาสติก (PTA, BPA, PBT, PE, PP, PS)
น้ำตาล แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งอื่นๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเม็ด

    วิธีการบรรจุ และการถ่ายสินค้าออก