เราผลิตถุงกระดาษที่มีคุณภาพสูง
ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

ถุงกระดาษ

ขั้นตอนการผลิต

พิมพ์

ขึ้นรูป

เย็บ หรือ พับปิดก้นถุง

ถุงกระดาษ

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ประเภทถุง รูปแบบ ลักษณะปากถุง เปิดใช้งานแบบสะดวก
(Cut Tape)
ฟิล์มพลาสติกด้านในถุง วิธีการใช้งานของลูกค้า อุปกรณ์ในการปิดปากถุง
ถุงแบบเย็บก้น
(Sewn Bag)
เปิดอ้า

จักรเย็บ ปิด
Over Tape

ด้าย
Kraft Tape
Over Tape
เปิดอ้า
จักรเย็บ ปิด

ด้าย
Kraft Tape

ถุงแบบเปิดใช้สะดวก
(Easy Open Bag)
เปิดอ้า

จักรเย็บ ปิด
Over Tape

ด้าย
Kraft Tape
Over Tape
ถุงแบบปิดก้นด้วยกาวและความร้อน
(Pinch Bag)
เปิดอ้า
ใช้ความร้อน (Heat Seal)
ไม่มี
ถุงแบบพับก้น
(Pasted Bag)
เปิดอ้า

จักรเย็บ ปิด
Over Tape

ด้าย
Kraft Tape
Over Tape
ปิดผนึก
วาล์วใน/ วาล์วนอก
ใช้ความร้อน (Heat Seal)
หรือ
ใช้มือปิดพับ
ไม่มี
Bax
เปิดอ้า
จักรเย็บ ปิด
Over Tape
หรือ
ใช้มือปิดพับ
ด้าย
Kraft Tape
Over Tape
หรือ
เทปกาว

ถุงกระดาษ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ถุงแบบเย็บ

   ถุงแบบเย็บส่วนก้นถุง

คุณลักษณะ : เป็นถุงที่มีลักษณะเป็นที่นิยม และรู้จักกันดี สามารถเลือกใช้กระดาษคราฟท์ หรือ กระดาษเคลือบ PE/PP เพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ตามความต้องการ และเพื่อป้องกัน สิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในถุง วิธีการใส่ถุงฟิล์มด้านในจึงได้ใช้ระบบอัตโนมัติในการใส่โดยใช้เครื่องจักร ในกรณีที่ต้องเย็บและใช้ over tape ยังสามารถป้องกันเศษด้ายจากการเย็บได้ ถ้าต้องการป้องกันสินค้าจากความชื้นได้อย่างมั่นใจสามารถเลือกใช้ ฟิล์ม อะลูมิเนียม ได้เช่นกัน และถ้าต้องการใช้ถุงพลาสติกภายในที่มีขนาดยาว ก็สามารถใช้คนในการใส่ถุงพลาสติกได้
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : เช่น เม็ดพลาสติก / เคมีภัณฑ์ / วัตถุดิบประกอบอาหาร ( เกร็ดขนมปัง เป็นต้น)

   Bag in Bag

คุณลักษณะ : เพื่อป้องกัน สิ่งแปลกปลอมภายในของถุงฟิล์มด้านใน การใส่ถุงฟิล์มจึงได้ใช้ระบบอัตโนมัติในการใส่โดยใช้เครื่องจักร ถุงด้านในสามารถถอดออกจากถุงด้านนอกได้ โดยมีการทำรอยกดไว้ให้เรียกว่า score cut เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานที่สามารถแยกเฉพาะถุงด้านใน เพื่อนำไปใช้ใน ระบบ clean rooms ได้
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : เม็ดพลาสติก / เคมีภัณฑ์ / วัตถุดิบประกอบอาหาร ( งานพรีมิกซ์ เป็นต้น)

Easy Open Bag

   Easy Open Bag

คุณลักษณะ : เป็นถุงมีมีลักษณะเพื่อผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานได้สะดวก ผู้ใช้สามารถเปิดออกได้ง่าย เพื่อป้องกัน สิ่งแปลกปลอมภายในของถุงฟิล์มด้านใน การใส่ถุงฟิล์มจึงได้ใช้ระบบอัตโนมัติในการใส่โดยใช้เครื่องจักร และในกรณีที่ต้องเย็บและใช้ over tape ยังสามารถป้องกันเศษด้ายจากการเย็บได้เช่นกัน นอกจากนี้สำหรับผู้ใช้งานยังสามารถแยกเฉพาะถุงด้านใน เพื่อนำไปใช้ใน ระบบ clean rooms ได้
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : เม็ดพลาสติก / เคมีภัณฑ์ / วัตถุดิบประกอบอาหาร ( งานพรีมิกซ์ แป้ง ผงละเอียด ครีมเทียม นมผง เป็นต้น)

Pinch Bag

   Pinch Bottom Bag

คุณลักษณะ : เป็นถุงที่ใช้กาว โดยใช้ความร้อนในการละลายและปิดผนึก ซึ่งสามารถป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเป็นผงละเอียดเล็กมาก โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ด้ายเย็บ หรือ kraft tape เลย และสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมทีอาจเกิดขั้นได้ถ้าต้องการป้องกันสินค้าจากความชื้นได้อย่างมั่นใจสามารถเลือกใช้ ฟิล์ม อะลูมิเนียม ได้เช่นกัน
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : บรรจุม็ดพลาสติก (POLYACETAL, PVC, สินค้าที่มีลักษณะเป็นผงแบบละเอียด เป็นต้น)

ถุงแบบพับ

   ถุงแบบพับส่วนก้นถุง

คุณลักษณะ : ถุงมีลักษณะการพับส่วนก้นถุงเป็นแบบ หกเหลี่ยม เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วถุงจะมีลักษณะเป็น สีเหลี่ยมผืนผ้า สามารถรับแรงกระแทกได้สูง เพื่อป้องกัน สิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในของถุง การใส่ถุงฟิล์มจึงได้ใช้ระบบอัตโนมัติในการใส่โดยใช้เครื่องจักร ส่วนก้นถุงมีการปิดผนึกที่แน่นหนาแต่สะดวกในการเปิดใช้งานของผู้ใช้งานโดยตรงเช่นกัน ในกรณีที่ต้องเย็บและใช้ over tape ยังสามารถป้องกันเศษด้ายจากการเย็บได้ดี นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแยกถุงด้านในและนำเข้าไปใช้ภายในระบบ clean rooms ได้ ถ้าต้องการป้องกันสินค้าจากความชื้นได้อย่างมั่นใจสามารถเลือกใช้ ฟิล์ม อะลูมิเนียม ได้เช่นกัน
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : เม็ดพลาสติก / เคมีภัณฑ์ / วัตถุดิบประกอบอาหาร ( เกร็ดขนมปัง ครีมเทียม นมผง เป็นต้น)

   Valve Bag

คุณลักษณะ : การพับถุงทั้งส่วนด้านบน และก้นถุง เป็นแบบหกเหลี่ยมเมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วถุงจะมีลักษณะเป็น สีเหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งรับแรงกระแทกได้สูง สามารถเพิ่มลักษณะที่เปิดง่ายในส่วนด้านบนของถุง เพื่อสะดวกในการเปิดใช้สำหรับผู้ใช้งานได้เช่นกัน
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : เม็ดพลาสติก / เคมีภัณฑ์ / วัตถุดิบประกอบอาหาร ( แป้ง สินค้าที่มีลักษณะเป็นผงแบบละเอียด เป็นต้น)

Bax

   Bax (Bag + Box)

คุณลักษณะ : Bax เป็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้กระดาษเพียง 1 ชั้นเท่านั้น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดต้นทุนได้ อีกทั้งมีการปิดผนึกที่แน่นหนา และสะดวกในการเปิดใช้งานของผู้ใช้งานโดยตรงเช่นกัน
ประเภทสินค้าที่นำไปใช้ : น้ำตาล เกลือ ข้าวสารห่อเล็ก ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

    Colored Film

    กระดาษเคลือบ Laminated

    Aluminum Film / EVOH Film

    กระดาษ Kraft สีขาว (ฟอกขาว)

    กระดาษเคลือบ PE/PP

    เจาะรู (Pin Hole) และอื่นๆ

    UN certified / หนังสือรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์